Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การประกวด บันเทิงคนหูหนวก ข่าวประชาสัมพันธ์ แฟนคลับ ติดต่อเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลการประกวด | ใบรับรอง | ความสำเร็จ MMDT | แนะนำผู้เข้าประกวด | ตารางกิจกรรม | สมัครประกวด | คลิปวีดีโอ
ระเบียบการเวทีการประกวด
วัตถุประสงค์การจัดการประกวด MMDT & MDQT2017


1. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการทำงานให้กับบุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบุคคลผู้ที่มีการได้ยิน ได้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน  ผ่านการดำเนินกิจกรรมในภาคปฏิบัติ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มความบกพร่องทางการได้ยินได้เสริมสร้างความมั่นใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้เรียนรู้ฝึกฝนเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ  ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน     สังคมปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสเดฟไทยแลนด์ 2017, มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017 , มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017 และรองทุกอันดับ
4. เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสเดฟไทยแลนด์ 2017, มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017 , มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017 และรองทุกอันดับ และคณะฯเป็นตัวแทนบุคคลไทยในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.

เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมเวทีการประกวด มิส&มิสเตอร์คนหูหนวกระดับนานาชาติ ได้แก่ 
- ผู้คว้า มิสเดฟไทยแลนด์ 2017 และ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวที MISS&MISTER DEAF WORLD 2017 and EUPORE 2017 and ASIA 2017
- ผู้คว้า รองมิสเดฟไทยแลนด์ 2017 อันดับ 1 และ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017 อันดับ 1 เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวที MISS&MISTER DEAF INTERNATIONAL 2017
- ผู้คว้า รองมิสเดฟไทยแลนด์ 2017 อันดับ 2 และ มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017 อันดับ 2 เป็น 
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวที  MISS&MISTER DEAF STARS 2017
- เวทีระดับโลกอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทย ไปสู่นานาชาติ

    

คุณสมบัติของผู้ประกวด

MISS DEAF THAILAND


1. เพศหญิงโดยกำเนิด
2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือหูตึง
3. ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและภูมิสำเนาอยู่ในประเทศไทย
4. สามารถใช้ภาษามือได้เต็มรูปแบบ
5. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปี ในวันปิดครบวันรับสมัคร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
6. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
7. ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤติกรรมและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการ, งานเลี้ยง, งานมงคลสมรส, จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
8. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
9. ต้องไม่มีตำแหน่งในกองประกวด, องค์การที่มีการกุศลและความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสีย ต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
10. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจMISTER DEAF THAILAND   1. เพศชายโดยกำเนิด
  2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือหูตึง
  3. ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิสำเนาอยู่ในประเทศไทย
  4.  สามารถใช้ภาษามือได้เต็มรูปแบบ
  5. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 35 ปี ในวันปิดครบวันรับสมัคร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
  6. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  7. ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤติกรรมและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการ, งานเลี้ยง, งานมงคลสมรส, จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา 
  8. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  9. ต้องไม่มีตำแหน่งในกองประกวด, องค์การที่มีการกุศลและความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
  10. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจคุณสมบัติของ MISS DEAF QUEEN THALAND 
        

Miss Deaf Queen Thailand 

   

  1. เพศสาวประเภทสองโดยที่ยังไม่ศัลยกรรมเต้านม (นมยาคุมประเภทสองได้)
  2. เส้นผมยาวไม่เกินต้นติ่งหู (ห้ามใส่วิก) สามารถมีอุปกรณ์ตกแต่งทรงผมได้
  3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือหูตึง
  4.  ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและภูมิสำเนาอยู่ในประเทศไทย
  5. สามารถใช้ภาษามือได้เต็มรูปแบบ
  6. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 35 ปี ในวันปิดครบวันรับสมัคร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
  7. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  8. ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤติกรรมและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการ, งานเลี้ยง, งานมงคลสมรส, จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา
  9. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  10. ต้องไม่มีตำแหน่งในกองประกวด, องค์การที่มีการกุศลและความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสีย ต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
  11. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

รางวัลการประกวด

MISS DEAF THAILAND 2017
MISS DEAF THAILAND 2017 1st RUNNER UP
MISS DEAF THAILAND 2017 2nd RUNNER UP
MISS DEAF THAILAND 2017 3rd RUNNER UP


MISTER DEAF THAILAND 2017
MISTER DEAF THAILAND 2017 1st RUNNER UP
MISTER DEAF THAILAND 2017 2nd RUNNER UP


MISS DEAF QUEEN THAILAND 2017
MISS DEAF QUEEN THAILAND 2017 1st RUNNER UP


รางวัลพิเศษ


  1. MISS DEAF / MISTER DEAF FRIENDSHIP 2017
  2. MISS DEAF / MISTER DEAF INTELLIGENT 2017
  3. MISS DEAF / MISTER DEAF PHOTOGENIC 2017
  4. MISS DEAF / MISTER DEAF PERFECT SKIN 2017
  5. MISS DEAF / MISTER DEAF POPULAR VOTE 2017
  6. ชุดประจำชาติที่ยอดเยี่ยม หรือ ชุดแฟนตาซีที่ยอดเยี่ยม

 ข้อมูลการประกวด | ใบรับรอง | ความสำเร็จ MMDT | แนะนำผู้เข้าประกวด | ตารางกิจกรรม | สมัครประกวด | คลิปวีดีโอ

ทำเว็บไซต์
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) รับทำเว็บ


ชมรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป์คนหูหนวกไทย 618/148 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 E-mail: PDAD.Deaf@hotmail.com
กองประกวดมิส&มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์เวิร์ด E-mail: Missdeafthailandworld@gmail.com
© 2013 DEAF-PDAD.com All Rights Reserved. Web Design by : รับทำเว็บ